Proces

 Jak macie to zrobić?

Pracując w zespołach:
1.Wykonajcie doświadczenie.
2.Zapoznajcie się informacje.
3.Zaprezentujcie, w jakich trzech stanach skupienia występuje
woda,  w oparciu o przeprowadzone doświadczenie i pozyskane
informacje.
4.Macie 2 tygodnie na wykonanie prezentacji.
5.Ocena Waszej pracy zleży od spełnienia warunków zawartych w
karcie ewaluacyjnej.