Zadanie

Co macie zrobić?

1. Podzielcie się na trzyosobowe zespoły.
2. Wyknajcie zadanie w zespołach.
    Uwaga: Zadanie dla każdego zespołu jest takie samo.
3. Zaprezentujcie swoje wyniki i wnioski z badań pozstałym członkom klasy.
4. Ta praca badawcza wymaga pomysłowości i wykorzystania umiejętności
informatycznych – efektem Waszej pracy będzie prezentacja multimedialna.
5. Do wykonania zadania będą Wam potrzebne: opisy doświadczeń, Internet,
program Power Point. Efekty Waszej pracy musza być zapisane w postaci
elektronicznego przekazu na płycie CD/ DVD.
6. Pamiętajcie o bibliografii, czyli o odnośnikach do stron internetowych, z których
korzystaliście.