Ewaluacja

Jaką będziesz miał ocenę? 
4
3
2
1
Punkty
Dokumentacja eksperymentu
Pełna dokumentacja eksperymentu i jego etapów (zdjęcia, rysunki), usystematyzowana.
Obecna jest dokumentacja, ale przedstawiona w sposób niesystematyczny.
Niepełna dokumentacja, bardzo mało czytelna, przedstawiona w sposób chaotyczny.
Brak dokumentacji lub dokumentacja szczątkowa.
1 - 4
Czytelność i kompletność przekazu
Pełna informacja wyczerpująca w każdym.
Czytelne informacje, wystarczające, lecz podane sucho i bez zaangażowania.
Podstawowe informacje podane mało czytelnie.
Informacje nieścisłe, niekompletne, niewystarczające.
1 - 4
Grafika 
Grafika świetnie dobrana do informacji. Podkreśla temat. Bardzo dobra jakość użytych zdjęć, klipartów, ikon.
Dobrze dobrana grafika o wysokiej jakości.
Grafika słabej jakości. Nadmiar rysunków i zdjęć zamazuje przekaz informacji zamiast go podkreślać.
Brak grafiki lub bardzo niewiele. Słaba jakość obrazów.
1 - 4
Linki
Wszystkie informacje poparte odwołaniem do źródła. Wszystkie odwołania działają, a strony wywołane są wiarygodne i aktualne.
Większość odnośników działa, a strony, do których prowadzą są aktualne i wiarygodne..
Część odnośników nie działa lub część stron źródłowych jest nieaktualna i mało wiarygodna.
Brak odnośników do większości stron źródłowych. Te, które są - nie zawsze działają.
1 - 4
Prawa autorskie
Nie naruszono praw autorskich. Autor każdej informacji został czytelnie podany.
Nie naruszono praw autorskich. Autor prawie każdej informacji został czytelnie podany.
Nie naruszono praw autorskich. Autor większości informacji został czytelnie podany.
Nie podano autorstwa zamieszczonych informacji. Korzystano z zastrzeżonych źródeł, gdzie wymagana jest zgoda na użycie podawanych informacji.
1 - 4
Atrakcyjność prezentacji
Prezentacja projektu bardzo ciekawa, pomysłowa bez jakichkolwiek błędów technicznych (tło, dźwięk, kompozycja, formatowanie).
Prezentacja projektu ciekawa, bez większych błędów technicznych (tło, dźwięk, kompozycja, formatowanie).
Prezentacja projektu poprawna. Częste błędy techniczne (tło, dźwięk, kompozycja, formatowanie).
Prezentacja projektu nieciekawa, z wieloma błędami technicznymi (tło, dźwięk, kompozycja, formatowanie).
1 - 4


Skala ocen
do 10 pkt. - dopuszczający
od 11 do 14 pkt. - dostateczny
od 15 do 18 pkt. - dobry
od 19 do 22 pkt. - bardzo dobry
od 23 do 24pkt. - celujący