Ewaluacja

Jaką będziesz miał ocenę? 
4
3
2
1
Punkty
Dokumentacja eksperymentu
Pełna dokumentacja eksperymentu i jego etapów (zdjęcia, rysunki), usystematyzowana.
Obecna jest dokumentacja, ale przedstawiona w sposób niesystematyczny.
Niepełna dokumentacja, bardzo mało czytelna, przedstawiona w sposób chaotyczny.
Brak dokumentacji lub dokumentacja szczątkowa.
1 - 4
Czytelność i kompletność przekazu
Pełna informacja wyczerpująca w każdym.
Czytelne informacje, wystarczające, lecz podane sucho i bez zaangażowania.
Podstawowe informacje podane mało czytelnie.
Informacje nieścisłe, niekompletne, niewystarczające.
1 - 4
Grafika 
Grafika świetnie dobrana do informacji. Podkreśla temat. Bardzo dobra jakość użytych zdjęć, klipartów, ikon.
Dobrze dobrana grafika o wysokiej jakości.
Grafika słabej jakości. Nadmiar rysunków i zdjęć zamazuje przekaz informacji zamiast go podkreślać.
Brak grafiki lub bardzo niewiele. Słaba jakość obrazów.
1 - 4
Linki
Wszystkie informacje poparte odwołaniem do źródła. Wszystkie odwołania działają, a strony wywołane są wiarygodne i aktualne.
Większość odnośników działa, a strony, do których prowadzą są aktualne i wiarygodne..
Część odnośników nie działa lub część stron źródłowych jest nieaktualna i mało wiarygodna.
Brak odnośników do większości stron źródłowych. Te, które są - nie zawsze działają.
1 - 4
Prawa autorskie
Nie naruszono praw autorskich. Autor każdej informacji został czytelnie podany.
Nie naruszono praw autorskich. Autor prawie każdej informacji został czytelnie podany.
Nie naruszono praw autorskich. Autor większości informacji został czytelnie podany.
Nie podano autorstwa zamieszczonych informacji. Korzystano z zastrzeżonych źródeł, gdzie wymagana jest zgoda na użycie podawanych informacji.
1 - 4
Atrakcyjność prezentacji
Prezentacja projektu bardzo ciekawa, pomysłowa bez jakichkolwiek błędów technicznych (tło, dźwięk, kompozycja, formatowanie).
Prezentacja projektu ciekawa, bez większych błędów technicznych (tło, dźwięk, kompozycja, formatowanie).
Prezentacja projektu poprawna. Częste błędy techniczne (tło, dźwięk, kompozycja, formatowanie).
Prezentacja projektu nieciekawa, z wieloma błędami technicznymi (tło, dźwięk, kompozycja, formatowanie).
1 - 4


Skala ocen
do 10 pkt. - dopuszczający
od 11 do 14 pkt. - dostateczny
od 15 do 18 pkt. - dobry
od 19 do 22 pkt. - bardzo dobry
od 23 do 24pkt. - celujący

Podsumowanie

Co z tego wyszło?

Teraz pewnie już wiecie, że lodowce i para wodna to woda, ale występująca w innych stanach skupienia. Wiecie też, że woda może zamienić się w lód lub parę wodną. Być może chcielibyście wiedzieć więcej o tym co w wodzie jeszcze piszczy? A to może już być tematem następnego zadania.

Źródła

Skąd wziąć informacje?


Informacje
Film

Doświadczenie

 
Pomoce (sprzęt) potrzebny do doświadczenia:  lodówka, czajnik elektryczny , naczynia szklane np. szklanki, woda.
Przebieg doświadczenia:
1.Przygotuj szklanki do eksperymentu: jedna musi być schłodzona, druga ciepła.
2.Przygotuj wodę: jedną szklankę z wodą włóż do lodówki, do drugiej wlej gorącej wody z czajnika.
3.Do wychłodzonej szklanki nalej trochę gorącej wody. Obserwuj co się dzieje wewnątrz szklanki.
4.Do ogrzanej szklanki nalej zimnej wody. Obserwuj co się dzieje na zewnątrz szklanki.
  Pamiętaj o obserwacji i dokumentowaniu przebiegu eksperymentu (zdjęcia, karty obserwacji).

Proces

 Jak macie to zrobić?

Pracując w zespołach:
1.Wykonajcie doświadczenie.
2.Zapoznajcie się informacje.
3.Zaprezentujcie, w jakich trzech stanach skupienia występuje
woda,  w oparciu o przeprowadzone doświadczenie i pozyskane
informacje.
4.Macie 2 tygodnie na wykonanie prezentacji.
5.Ocena Waszej pracy zleży od spełnienia warunków zawartych w
karcie ewaluacyjnej.

Zadanie

Co macie zrobić?

1. Podzielcie się na trzyosobowe zespoły.
2. Wyknajcie zadanie w zespołach.
    Uwaga: Zadanie dla każdego zespołu jest takie samo.
3. Zaprezentujcie swoje wyniki i wnioski z badań pozstałym członkom klasy.
4. Ta praca badawcza wymaga pomysłowości i wykorzystania umiejętności
informatycznych – efektem Waszej pracy będzie prezentacja multimedialna.
5. Do wykonania zadania będą Wam potrzebne: opisy doświadczeń, Internet,
program Power Point. Efekty Waszej pracy musza być zapisane w postaci
elektronicznego przekazu na płycie CD/ DVD.
6. Pamiętajcie o bibliografii, czyli o odnośnikach do stron internetowych, z których
korzystaliście. 

Wprowadzenie

Wiatjcie Drodzy Uczniowie!
Pewnie wiecie, że Ziemia nazywana jest "Błękitną planetą". Nazwa ta pochodzi m.in. od
niebieskiego koloru wody, która zajmuje około 70% powierzchni kuli ziemskiej. Hydrosferę, czyli tzw.
powłokę wodną Ziemi tworzą: jeziora, rzeki, morza, oceany i lodowce oraz para wodna.
Spytacie się: Lodowce? Para wodna? A cóż one mają wspólnego z wodą.
Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, proponujemy Wam udział w zadaniu i eksperymencie.